Oefening en vlijt

amandanobel.nl

Een Zweeds onderzoek van het Karolinska Institutet, een van de vermaarde onderzoeksinstituten op het gebied van hersenonderzoek, ging een stap verder: zij wilden weten of oefening en vlijt in het bespelen van een muziekinstrument een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen. Anders gezegd: is het voor de groei van het brein niet alleen van belang óf, maar ook hoeveel muziek je maakt? Om die vraag te beantwoorden bestudeerden ze professionele pianisten van gemiddeld 32 jaar oud en brachten nauwkeurig in kaart hoeveel zij hadden geoefend (weliswaar achteraf, maar dat bleek betrouwbaar te kunnen). Gemiddeld waren de pianisten zo rond hun vijfde jaar begonnen met pianospelen. Niet alleen werd een direct verband gevonden tussen het aantal uren dat de pianisten hadden ge-oefend en de dikte van de verbindingsbanen in hun hersenen, dit verband bleek het meest uitgesproken voor de uren die in de kinderjaren aan het oefenen waren besteed. Oftewel: de verbindingen in hun hersenen waren met name versterkt door het oefenen dat op jonge leeftijd, namelijk voor het twaalfde levensjaar, was verricht. 

amandanobel.nl

Toch is er maar één manier om echt uit te zoeken wat de relatie is tussen oefenen en hersengroei, en dat is door de hersenen te meten voor en na een (lange) periode van muziek maken. Dergelijk onderzoek is inderdaad verricht, en wel door Gottfried Schlaug van de universiteit van Harvard. Hij onderzocht kinderen van vijf tot zeven jaar oud die in twee groepen werden verdeeld: een groep van achttien kinderen die gedurende een periode van tweeënhalf jaar een half uur per week privéles kregen in het spelen van een muziekinstrument en dertien kinderen die zonder lessen de periode van 29 maanden overbrugden. Voor en na deze periode werd bij alle kinderen de dikte van de hersenbalk gemeten. Bij de eerste meting, voor aanvang van de lessen dus, werden – volgens verwachting – geen verschillen in dikte gevonden tussen de twee groepen kinderen. Na de periode van 29 maanden echter was het anders: de hersenbalk was een stuk dikker geworden bij de kinderen die muzieklessen hadden gekregen. Maar niet bij iedereen. De ouders hadden nauwkeurig moeten noteren hoe vaak hun kinderen ook echt thuis hadden geoefend. De verbindingen tussen beide hersenhelften bleken alleen gegroeid bij de kinderen die tenminste twee uur per week (nog steeds niet erg veel, vind ik) hadden geoefend op hun instrument. Minder dan twee uur en de hersenen verschilden niet van de kinderen die helemaal geen muziekles hadden gehad. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *