Muziek baart gewone intelligentie (iq)

amandanobel.nl

Om uit te zoeken of muzieklessen niet alleen een effect hebben op onze emotionele intelligentie, maar ook op ons gewone iq, plaatste Glenn Schellenberg uit Toronto in Canada een advertentie in de lokale kranten waarin gratis lessen in kunst en muziek werden aangeboden aan kinderen van zes jaar. Hij had voor deze leeftijd gekozen omdat eerder onderzoek had aangetoond dat voor de ontwikkeling van absoluut gehoor – naast een er-felijke aanleg – muziektraining vóór het zevende levensjaar noodzakelijk is. Kinderen werden geselecteerd op basis van een interview met de ouders om na te gaan of ze echt waren gemotiveerd waren en de beschikking hadden over een piano. De 144 uitgekozen kinderen werden gelijkelijk over vier groepen verdeeld: lessen in zang, piano of toneel; de vierde groep kreeg geen les. Twaalf kinderen vielen voortijdig uit, zodat er 132 overbleven. De lessen werden gegeven aan het Royal Conservatory of Music van Toronto, het oudste en meest prestigieuze conservatorium van Canada, en wel door docenten die elk de hoogste graad voor dergelijk muziekonderwijs hadden verkregen. 

Voor en na de periode van de lessen (de tussenliggende periode was een jaar) werd een volledige iq-test afgenomen. Na het lesjaar bleek dat het iq in alle vier groepen was gestegen, hetgeen een normaal verschijnsel is vanwege de bekendheid met de test en het volgen van schoolonderwijs. Maar de stijging in het totale iq was het grootst bij de groep die piano- of zanglessen had gevolgd. Om precies te zijn: hun iq steeg met 7 punten en dat in de controlegroep met 4, een verschil van 3 punten dus. Van toneel leren spelen werden de kinderen niet slimmer. 

 Het lijkt misschien niet veel, een extra stijging van 3 punten, maar dit effect was verkregen met 36 muzieklessen, eenmaal per week, en er werd geen rekening gehouden met het aantal oefenuren per week. Als een zo korte lesperiode al zo’n effect op de intelligentie heeft, wat zal het resultaat zijn na jaren lessen en vlijtig oefenen? De studies die dit hebben onderzocht zijn er nog niet, maar wie wil erop wachten? 

 tot slot 

Het maken van muziek, wanneer je er vroeg in het leven mee begint en goed oefent, heeft grote invloed op de ontwikkeling van het brein. De gevolgen uiten zich in de aanleg van meer en steviger verbindingen in de hersenen en blijven evenmin zonder functionele gevolgen: zowel de algemene en de emotionele intelligentie stijgen. Misschien heeft die onbegrepen behoefte van de mens om muziek te maken meer toegevoegde waarde in de survival of the fittest dan zelfs Darwin vermoedde. Dat we er gevoeliger van zouden worden, lag nog wel voor de hand. Maar slimmer? Wie had dat gedacht?  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *