Het levensbelang van vrienden

amandanobel.nl

Vrienden hebben is gezond. Dat geldt niet alleen voor ons geestelijk welbevinden, vrienden zijn net zo belangrijk voor onze fysieke gezondheid en wel voor de ultieme uitkomst daarvan: het tijdstip van ons verscheiden. Mensen met een uitgebreid sociaal netwerk hebben een 50 procent grotere kans op een langer leven dan personen met een beperkte vriendenkring. Uit een recent overzicht waar de resultaten werden samengevat van een kleine 150 studies die gezamenlijk meer dan 300.000 mensen betreffen, blijkt het levensbelang van vrienden overduidelijk. Hoe uitgebreider het sociale netwerk, hoe sterker de ervaren steun van de omgeving, des te geringer de kans op vroegtijdig overlijden. Omgekeerd bleek in een van deze studies de kans om relatief jong te overlijden zelfs drie keer verhoogd bij de groep met een schraal sociaal systeem. Deze relatie tussen vriendenkring en levensverwachting is onafhankelijk van leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand van de mensen ten tijde van het onderzoek. Het maakt zelfs niet uit hoe je aan je eind komt; het hebben van vrienden verkleint de kans op alle doodsoorzaken, zoals hart- en vaatziekten, kanker of zelfs ongelukken. Kortom, wanneer je veel vrienden hebt, blijft Hein op zijn handen zitten. Dit is een wereldwijd fenomeen – al hebben de meeste studies zich beperkt tot de ontwikkelde landen. Om de invloed van vrienden op onze levensduur in perspectief te plaatsen: het effect is even groot als stoppen met excessief alcohol drinken en twee keer zo groot als flink afvallen in gewicht. Hoe kan dat? Wat is de reden dat een sociaal netwerk van zo’n groot belang is voor onze gezondheid? 

amandanobel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *