amandanobel.nl

Oefening en vlijt

Een Zweeds onderzoek van het Karolinska Institutet, een van de vermaarde onderzoeksinstituten op het gebied van hersenonderzoek, ging een stap verder: zij wilden weten of oefening en vlijt in het bespelen van een muziekinstrument een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen. Anders gezegd: is het voor de groei van het brein niet alleen ….  Read More

amandanobel.nl

Het belang van uw ouders

Genen spelen een essentiële rol in het bepalen van de grootte, vorm en flexibiliteit van uw hersenen en daarmee beïnvloeden uw genen hoe slim u bent. Dat effect is niet gering en varieert tussen de 50 en de 90 procent. Maar het feit dat u die genen hebt geërfd van uw ouders, is niet de ….  Read More

amandanobel.nl

Lichamelijke fitness en nieuwe hersencellen

Laboratoriummuizen (labratten trouwens ook) hebben een weinig enerverend bestaan. Ze leven alleen of in groepjes van vier in een glazen bak, niet veel groter dan een schoenendoos, met wat water en voedsel binnen bereik en zaagsel op de grond. Een dergelijke omgeving is slechts een vale schaduw van hun oorspronkelijke habitat. Om die reden hebben ….  Read More

amandanobel.nl

De stressreactie

Stress is een onvermijdelijk onderdeel van ons bestaan. Hoewel het begrip een negatieve connotatie heeft, is de aanwezigheid ervan in ons leven meestal niet nadelig. Stress is immers niets anders dan een belasting van het systeem, een tijdelijke aanslag op ons evenwicht. Kortdurend maakt stress ons zelfs alerter, sneller en verbetert het de cognitieve prestaties. ….  Read More

amandanobel.nl

Het levensbelang van vrienden

Vrienden hebben is gezond. Dat geldt niet alleen voor ons geestelijk welbevinden, vrienden zijn net zo belangrijk voor onze fysieke gezondheid en wel voor de ultieme uitkomst daarvan: het tijdstip van ons verscheiden. Mensen met een uitgebreid sociaal netwerk hebben een 50 procent grotere kans op een langer leven dan personen met een beperkte vriendenkring. ….  Read More

amandanobel.nl

Muziek baart gewone intelligentie (iq)

Om uit te zoeken of muzieklessen niet alleen een effect hebben op onze emotionele intelligentie, maar ook op ons gewone iq, plaatste Glenn Schellenberg uit Toronto in Canada een advertentie in de lokale kranten waarin gratis lessen in kunst en muziek werden aangeboden aan kinderen van zes jaar. Hij had voor deze leeftijd gekozen omdat ….  Read More

amandanobel.nl

Status verandert de hersenen

In alle apengemeenschappen, of ze nu in het wild of in gevangenschap leven, ontstaat na enige tijd een duidelijke rangorde. Deze hiërarchie is betrekkelijk gemakkelijk in kaart te brengen, want het apengedrag is aanzienlijk minder gecompliceerd en subtiel dan dat van ons mensen. Macht en prestige worden zonder enige remming geëtaleerd en weinig verfijnd uitgeleefd. ….  Read More

amandanobel.nl

Videogames en de hersenen

     Hoe komt het dat spelers van videogames sneller en beter kunnen beslissen wanneer ze allerlei schijnbaar willekeurige prikkels te verwerken krijgen? Hoe kan zo’n basaal principe aangeleerd worden? De reden is dat een fundamentele functie in het brein van videospelers verandert: hun hersenen worden effi-ciënter in het onderdrukken van irrelevante ruis.       Hersenactiviteit kan goed worden ….  Read More

amandanobel.nl

Over de linkerpink

Het gevoel in en op ons lichaam wordt geregistreerd in goed omschreven en welbekende gebieden in de hersenen. Dat geldt voor ons hele lijf, maar niet elk deel ervan krijgt evenveel aandacht, dat wil zeggen aan ruimte – in letterlijke zin – in de her-senen. Hier geldt: hoe subtieler het benodigde gevoel, des te groter ….  Read More